BOOM Beheer en Onderhoud Op Maat

BOOM

BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat) is een web-based managementprogramma voor beheer en onderhoud van natuur en landschap.
BOOM is ontwikkeld door Freijaman B.V.

Uitgangspunten

Het programma is ontwikkeld vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Inzicht in onderhoudskosten.
 • Maatwerk en efficiënt duurzaam beheer.
 • Beheerpraktijk als basis.
 • Ecologisch en cultuurhistorisch verantwoord beheer.
 • Kennis delen.

Voordelen :

 • BOOM geeft structuur aan planning van duurzaam onderhoud.
 • BOOM is zowel op kantoor als in het veld operationeel.
 • BOOM helpt bij de aansturing van werkzaamheden.
 • BOOM bevordert de communicatie met alle betrokkenen.
 • BOOM bevordert gebiedssamenwerking.
 • Met BOOM kan de relatie tussen beheerinspanningen en het resultaat van natuurontwikkeling makkelijker worden gelegd.