BOOM Beheer en Onderhoud Op Maat

BOOM

BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat) is een web-based managementprogramma voor beheer en onderhoud van landschap. BOOM is ontwikkeld door Freijaman B.V., een samenwerkingsverband tussen Bureau Elfenboom en GISArts.

Uitgangspunten

Het programma is ontwikkeld vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Beperken van onderhoudskosten door middel van efficiënt duurzaam beheer;
  • Beheerpraktijk als basis;
  • Ecologisch en cultuurhistorisch verantwoord beheer.

Voordelen :

  • BOOM geeft structuur aan de planning van duurzaam onderhoud;
  • De applicatie maakt de beheerplanning inzichtelijk;
  • BOOM is zowel op kantoor als in het veld operationeel;
  • Het helpt bij de aansturing van werkzaamheden;
  • BOOM bevordert de communicatie met alle betrokkenen.
  • Door het gebruik van BOOM wordt het resultaat van natuurontwikkeling meetbaar.