Effectief oogsten uit kleine landschapselementen

Kosteneffectief oogsten, inzamelen en op de markt zetten van houtige biomassa uit kleine landschapselementen is niet eenvoudig. in opdracht van de VBNE is daarom door Natuurrijk Limburg, IKL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zilverberg advies een pilot uitgevoerd. Beheerprogramma’s zoals BOOM bieden meer overzicht op het aanbod: wat komt, van welke kwaliteit, wanneer vrij. Hierdoor is houtige biomassa beter te vermarkten. En ze helpen om de samenwerking binnen een gebied te versterken.

Symposium Landschappen van betekenis

Op 23 november a.s. organiseert de Stichting Heg&Landschap i.s.m. Vereniging Noardlike Fryske Wâlden het symposium Landschappen van betekenis – ‘Boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap’.
In dit symposium belichten we beleid, beheer, visie en gebiedssamenwerking en landschapsbeheer met het prachtige cultuurlandschap in de Noardlike Fryske Wâlden als decor. We laten tijdens dit symposium in het veld voorbeelden zien van duurzaam beheer van landschapselementen en de relatie met agrarische bedrijfsvoering onder het motto van ‘behoud door ontwikkeling’.
Meer informatie over het symposium vind je in de bijgevoegde uitnodiging.
Schrijf je in voor het symposium op: hegenlandschap.nl/symposia/symposium-friesland/
Neem voor informatie of vragen contact op met:
Robert Ceelen:
Tel - 06 53 50 56 84
Email - r.ceelen@hegenlandschap.nl
of met
Wout van Vulpen
Email - wvvulpen@noardlikefryskewalden.nl

Dit symposium is, evenals het 2de symposium dat we i.s.m. Staatsbosbeheer op 12 december in de Maasheggen organiseren, een vervolg op de bijeenkomst van afgelopen 23 maart (Groen Erfgoed LEEFT).
Tot 23 november in Burgum, Friesland.Samenwerken voor landschap en Biobased Economy

Natuurrijk Limburg start najaar 2016 met het werken met het programma Beheer en Onderhoud Op Maat (BOOM) voor het plannen, uitvoeren en evalueren van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het programma maakt ook gebiedsgericht samenwerken met andere eigenaren en beheerder gemakkelijker.

Natuurrijk Limburg doet daarom mee aan een kleine proef rondom het dorp Noorbeek, waarbij ervaring wordt opgedaan met IKL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zilverberg advies hoe met BOOM het beheer op elkaar kan worden afgestemd, ANLb doelen beter gehaald en er meer gedaan kan worden met de vrijkomende materiaalstromen, zoals hout, snoeisel, takken, snippers. Als beheerdoelen, omschrijving van de elementen en werkzaamheden in BOOM zijn ingevoerd, kan ongeveer worden ingeschat welke materiaalstromen wanneer vrijkomen.

Er zijn allerlei mogelijkheden, van kleinschalig tot bulk. Denk aan takkenbossen voor de bakoven, inzet in kleine houtkachels, klein fruit, meer doen met speciaal hout zoals mispel of eik, composteren of inzet in grote energiecentrales of de Biobased Economy. Vanuit het inzicht dat zo ontstaat worden de mogelijkheden voor een gezamenlijk aanpak van de inzameling onderzocht. Een optie voor de particulieren is om aan te sluiten bij de inzameling en verkoop die Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn aangevangen. Voorwaarden zijn de doelen van ANLb en dat deze gezamenlijke aanpak minimaal kostendekkend is.

Landelijk stimuleert de Vereniging van bos- en natuureigenaren (VBNE) het opdoen van deze ervaring in het kader van het Agroconvenant.
Meer informatie: Natuurrijklimburg.nl


Graslandapp

In samenwerking met Vangroenewaarde heeft Freijaman de Graslandapp ontwikkeld.
Voor meer informatie ga naar vangroenewaarde.nl/opleidingBOOMapp: Landschapsbeheer met de ipad

Beheren op maat met BOOMapp
Door Irma Corten, Zilverberg Advies

Landschap beheren met een ipad in de hand. Wie had dat gedacht. Is landschap niet ‘buiten zijn’, weg van de computers?